خرید النگو ايران نمي‌تواند از عراق غرامت جنگي بگيرد!

يك حقوقدان عراقي مدعي شد كه ايران نمي‌تواند از عراق به دليل جنگ هشت‌ساله غرامت جنگي دريافت كند.به گزارش ايسنا طارق حرب در گفت‌وگو با خبرگزاري اصوات العراق با بيان اين ادعا كه قطعنامه‌اي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل در اين‌باره صادر نشده است،‌ گفت: شوراي امنيت هيچ قطعنامه‌اي كه عراق را به پرداخت غرامت به ايران ملزم كند، صادر نكرده است.وي افزود:‌ شوراي امنيت قطعنامه‌اي صادر كرده كه در آن آمده است عراق جنگ را آغاز كرده است اما شروع جنگ يك مساله است و پرداخت غرامت هم مساله ديگري است. هم‌چنين پرداخت غرامت‌ها نيازمند تصميمي از سوي ركن قانونگذاري شوراي امنيت سازمان ملل است.اين حقوقدان عراقي مدعي شد: دسترسي به شوراي امنيت و دستيابي به قطعنامه‌اي درباره پرداخت غرامت‌هاي جنگي مساله‌اي كاملا بعيد است و ايران نمي‌تواند به آن دست يابد.