خرید النگو انتقاد بهمنی از سپرده‌گیری بانکها برای تسهیلات

رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اخذ سپرده توسط بانکها برای پرداخت تسهیلات انتقاد کرد و گفت: اخذ سپرده از متقاضیان دریافت وام تخلف است.
محمود بهمنی در گفتگو با مهر از اخذ سپرده توسط بانکها برای پرداخت تسهیلات انتقاد کرد و گفت: بانکها به هیچ وجه برای پرداخت تسهیلات نباید از متقاضی سپرده ای دریافت کنند.
رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اخذ سپرده در بخش تسهیلات قرض الحسنه هم هشدار داد و تصریح کرد: بانکها به ویژه در بخش قرض الحسنه به هیچ وجه حق و اجازه سپرده گیری برای ارائه تسهیلات در قالب قرض الحسنه را ندارند.
وی اخذ سپرده از متقاضیان دریافت وام برای پرداخت تسهیلات را تخلف عنوان و تصریح کرد: بانک مرکزی اگر چنین مواردی را مشاهده کند، حتما با آن برخورد می کند.
این عضو کابینه دولت خاطرنشان کرد: مبنای اعطای تسهیلات از سوی بانکها نباید سپرده گذاری در آنها برای مدت زمانی باشد.