خرید النگو افزايش توليد ماهي در کشور تا850 هزار تن

تولید ماهی در کشور با استفاده از منابع آبی کشور سالانه تا850 هزار تن افزایش می یابد.
 
رئیس سازمان شیلات کشور گفت : هم اکنون در کشور500 هزار تن ماهی از منابع دریایی و 250 هزار تن از منابع داخلی تولید می شود.
 
 رازقی افزود : از 800 هزار منبع آبی موجود در ایران حدود 600 هزار چاههای کشاورزی است که در صورت استفاده از 20 درصد این منابع ، سالانه 50 درصد معادل 125 هزار تن به تولیدات منابع داخلی افزوده می شود.
اکنون سرانه مصرف ماهی در کشور 8 و نیم کیلوگرم است.
او گفت : این سرانه تا 15 کیلوگرم قابل ارتقا است که با افزایش تولید می توان به آن دست یافت.
رئیس سازمان شیلات کشور از برنامه ریزی برای استفاده از اعتبارات ملی بخش آب و خاک در کشور خبر داد و افزود : در صورت پذیرش طرح های شیلات و اختصاص اعتبار ، توان تولید ماهی در کشور چندین برابر افزایش می یابد.