خرید النگو 90 درصد چاي مصرفي ادارات تقلبي است!

سرپرست سازمان چاي کشور با اشاره به اينکه اغلب چاي هاي خارجي در واقع همان بي کيفيت ترين چاي داخلي با اسانس هاي شيميايي هستند، گفت: 90 درصد چاي در ادارات و وزارتخانه ها چاي هاي تقلبي است.علي محرر در گفت وگو با مهر درباره اين موضوع که 60 درصد از چاي هاي خشک داخلي قابل استفاده نيستند، اظهار داشت: اينطور نيست که 60 درصد بي کيفيت باشند، البته کارخانه هايي وجود دارند که حجم زيادي از توليد آنها به دليل فرآوري نامناسب قابل استفاده نيست اما کارخانجات خوبي هم هستند که حتي يک گرم چاي هم در انبارهايشان نمي ماند. سرپرست سازمان چاي با اشاره به اينکه چاي هاي خارجي همان چاي هاي داخلي بابکارگيري اسانس هاي شيميايي هستند، گفت: اغلب چاي هايي که به نام خارجي فروخته مي شود بي کيفيت ترين چاي توليد داخل است که با اسانس هاي شيميايي به فروش مي رسد. وي افزود: بنده هر چايي که در 90 درصد ادارات و وزارتخانه ها ديده ام، بدترين نوع چاي ايراني بوده که با اسانس هاي شيميايي به فروش رسيده است و در واقع اين چاي ها بسيار بي کيفيت بوده و براي مصرف کنند ه مضر هستند. سرپرست سازمان چاي سرانه مصرف چاي در ايران را بين يک کيلو و 200 تا 400 گرم اعلام کرد و گفت: بازار داخلي به واردات چاي نياز دارد زيرا کل توليد داخل حدود 30 هزار تن است که جوابگوي مصرف داخلي نيست اما واردات بايد براساس شرايط مناسب و قوانين وارداتي باشد. محرر تصريح کرد: سال گذشته 26 هزار تن چاي خشک توليد شد که حدود 20 هزار تن آن به فروش رفته و 6 هزار تن باقيمانده هم در حال فروش است.سرپرست سازمان چاي به وجود شرکتهاي جديدي در بازار چاي داخلي اشاره کرد و افزود: اين شرکتها با مخلوط چاي داخلي با کيفيت و چاي هاي خارجي نوع جديدي از چاي را عرضه مي کنند و اميدواريم که به اين رويه ادامه دهند و به دنبال سودهاي “ميلياردي و يک شبه” نباشند. محرر وضعيت کنوني کارخانجات چاي را مناسب توصيف کرد و گفت: فعلا کارخانجات شرايط مناسبي در تهيه چاي دارند، زيرا چاي نياز به بازاريابي صحيح و فرآوري مناسب دارد که درصورت رعايت اين شرايط موفق خواهد بود.