خرید النگو 2 دختر ديگر قرباني قاچاقچي شيشه شدند

جام جم: 2 دختر ديگر كه با فريب از سوي يك شركت مسافرتي قلابي براي سفر به كشور مالزي، موادمخدر (شيشه) حمل كرده بودند، دستگير و روانه زندان اين كشور شدند.چند روز پيش 2 زن با حضور در شعبه اول بازپرسي دادسراي فرودگاه مهرآباد تهران، با ارائه شكايتي از صاحب يك آژانس مسافرتي عنوان كردند، دخترانشان با مراجعه به يك آژانس و تهيه بليت از آنجا به كشور مالزي سفر كرده‌اند و قرار بوده پس از گذشت 10 روز به خانه باز گردند، اما خبري از آنها نيست.با تشكيل پرونده قضايي در‌اين‌باره تحقيقات ماموران آگاهي فرودگاه مهرآباد آغاز شد تا اين كه ماموران اطلاعاتي به دست آوردند كه نشان مي‌داد، دختران گمشده به اتهام حمل موادمخدر (شيشه) در فرودگاه مالزي از سوي پليس اين كشور دستگير و زنداني شده‌اند.به اين ترتيب، صاحب آژانس مسافرتي به عنوان تنها مظنون پرونده تحت تعقيب پليس قرار گرفت اما معلوم شد، آژانس مسافرتي تقلبي بوده و تنها مدتي اين محل از سوي مدير شركت به صورت موقت اجاره شده بود.با تحقيقات مقدماتي در اين زمينه تلاش براي دستگيري فردي كه با اغفال اين دو دختر اقدام به قاچاق شيشه به كشور مالزي را كرده است، ادامه دارد.