خرید النگو کارت مربیگری قلعه‌نویی صادر شد

گل نوشت: سرمربی تراکتورسازی که از حضور در سازمان لیگ تمرد می کرد امروز با وساطت سردارجعفری و مهدی تاج در فدراسیون حاضر شد و به شفاف سازی قرارداد خود پرداخت. جالب اینکه او در نهایت به سازمان لیگ نرفت تا حرف خود را به کرسی بنشاند.قلعه نویی بعد از جلسه با تاج با عزیزمحمدی و علیپور نشستی داشت و اظهارنامه اش را پر کرد. با این نشست قلعه نویی فردا در بازی صبا روی نیمکت تیمش تراکتورسازی خواهد بود.