خرید النگو پیام محمدخاتمی خطاب به آمنه بهرامی

سیدمحمد خاتمی در یادداشتی خطاب به آمنه بهرامی، با بیان اینکه مگر می‌شد آنچه را آمنه خانم عزیز از دست داده به او برگرداند و تنها نقطه امید شکیبایی و بالا بودن توان تحمل این خانم بزرگوار بود، نوشت که وقتی در خبرها آمد که «آمنه» آموزگاری کرد و از حق قصاص خود گذشت، بر همه ثابت شد که در برابر سنگدلی و نفرت‌پراکنی و کین‌توزی هنوز می‌توان از مهربانی، دیگرخواهی و بزرگ منشی سراغ گرفت و زیبایی را در اوج آن به تماشا نشست.به گزارش سایت شخصی محمد خاتمی رییس‌جمهور سابق کشورمان همچنین یادآور شد، سال‌ها پیش، در دوران ریاست‌جمهوری هنگامی که خبر رسید سنگدل منحرف و بی‌انصافی بر چهره دختر جوانی که شادابی و زیبایی از جمله سرمایه‌های زندگی اوست اسید پاشیده است، بر خود لرزیدم، نه تنها بر اساس یک احساس شخصی که به خاطر مسئولیت بزرگ اجتماعی که ملت بزرگ بر عهده ما گذاشته بود؛ و مگر از مهم‌ترین مسؤولیت‌های دولت حفظ و بسط امنیت اجتماعی در کنار حفظ و بسط امنیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نیست؟