خرید النگو پول رسانه‌های جریان انحرافی از کجا می‌آید؟

بررسی های انجام شده نشان می دهد که آبشخور برخی رسانه ها از جریان انحرافی است و پول بیت المال از طریق پول شویی در این راه خرج می شود. دستگاههای نظارتی باید حساسیت بیشتری داشته باشند.به گزارش اعتدال، علیرضا زاکانی نماینده تهران گفت: بین تمامی اصولگرایان تفاهم شکل خواهد گرفت، غیر از مجموعه ای که دچار انحراف شده اند و تنها نام خود را اصولگرا گذاشته اند و گرنه وحدت برای تمام اصولگرایان ضروری است.این نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد هزبنه هایی که این جریان از بیت المال صرف کارهای تبلیغاتی خود می کند، گفت: این موضوع باید بررسی شود. بررسی های انجام شده نشان می دهد که آبشخور برخی رسانه ها از جریان انحرافی است و پول بیت المال از طریق پول شویی در این راه خرج می شود و ضروری است که دستگاههای نظارتی در این مورد حساسیت بیشتری داشته باشند. وی همچنین در انتقاد از عملکرد تیم رسانه‌ای دولت، خاطر نشان کرد: انتقادات جدی به عملکرد روزنامه ایران و ایرنا وارد است که باید اصلاح شود. شأن ایرنا و روزنامه ایران بالاتر از این است که به عنوان یک سایت در اختیار یک گروه قرار بگیرد. مایه تاسف است که چرا اینها به تریبون افراد خاصی بدل شده اند. زاکانی تاکید کرد: متاسفانه در چند سال اخیر ایرنا در حد یک وبلاگ، برای جریانی خاص انجام وظیفه می‌کند.زاکانی در تشریح وظایف اصولگرایان در برخورد با جریان انحرافی گفت: در درون دولت دو جریان حضور دارد. یک جریان خدمتگذار است و جریان دیگر به دنبال منافع و حرکتهای انحرافی است. زمانیکه از جریان انحرافی صحبت می شود ، نباید آن را مترادف با دولت دانست. تمام نیروهای اصولگرا دست به دست هم خواهند داد و مصلحت آنان نیز در این است. اصولگرایان باید دامن اصولگرایی را از چنین جریان منحرفی پیراسته کنند.