خرید النگو نرخ برابري ارزهاي معتبر جهاني

ارزش ین ژاپن در بازارهای مبادلات ارز جهانی در مقابل دلار امریکا با مقداری افزایش همراه بود.
 
به گزارش «»، به نقل از شبکه تلویزیونی بی بی سی ، امروز هر یک دلار امریکا با هفتاد و هفت ممیز بیست و هشت صدم ین ژاپن خرید و فروش می شود که در مقایسه با روز گذشته ارزش ین ژاپن در مقابل دلار امریکا با چهل و سه صدم درصد افزایش همراه بوده است.
 
 این در حالی است که هر یک یورو با یک دلار و چهل و یک سنت در بازارهای ارز خرید و فروش می شود که در مقایسه با روز گذشته دو صدم درصد افزایش داشته است.
 
هر یک پوند انگلیس نیز با یک دلار و شصت و سه سنت در بازارهای جهانی مبادله می شود که در مقایسه با روز گذشته سه صدم درصد افزایش داشته است.