خرید النگو كشف منشا آب “زحل”

ستاره شناسان اروپايي معتقدند منشا آب سياره زحل مربوط به قمر انسلادوس است كه بر روي اين سياره مي‌بارد.به گزارش ايسنا، براساس گزارش آژانس فضايي اروپا، انسلادوس تنها قمر منظومه شمسي است كه ساختار شيميايي سياره همسايه خود را تحت تاثير قرار مي‌دهد.خروج 500 پاوندي آب در هر ثانيه در قطب جنوب انسلادوس منجر به شكل گيري لايه‌اي پيراشكي مانند از بخار آب در اطراف زحل مي‌شود.تاكنون منشا اين آب نامشخص بود و اين‌كه آب از خارج اتمسفر و داخل فضا به درون اتمسفر سياره‌اي ديگر وارد شود، منحصر به زحل است.