خرید النگو قيمت پرسپوليس و استقلال معقول نیست

وقتي باشگاه به سود دهي افتاد دولت از طريق ماليات اين سود را بگيرد. من پيشنهاد مي‌كنم از طريق مشاركت مردمي دو تيم فروخته شوند. حتي اگر كسي سرمايه دارد و مي‌خواهد اين دو تيم را خريداري كند بايد تعهد اخلاقي دهد. البته من با اين قيمت‌گذاري انجام شده كاملا مخالفم.رئيس فراكسيون ورزش مجلس شوراي اسلامي با اشاره به قيمت 45 و 42 ميليارد توماني پرسپولس و استقلال گفت: با اين قيمت‌گذاري كاملا مخالفم.البته واگذاري دو باشگاه پرسپوليس و استقلال به بخش خصوصي يك قانون است و مهم اين است كه درست اجرا شود. مشكلي در اجراي قانون است و روش نامناسبي در پيش گرفته شده است.در ضمن بايد دنبال روش مناسب باشيم. برخي كشورهاي موفق اين كار را انجام داده‌اند. اين دو باشگاه پرطرفدار هستند و از پتانسيل خوبي برخوردارند و مي‌توانند روي پاي خود بايستند. بايد براي كساني كه مي‌خواهند اين دو تيم را خريداري كنند، شرط و شروط گذاشت.همچنین خريداران بايد عاشق تيم باشند و سابقه ورزشي هم داشته باشند. آنها بايد تعهد بدهند دو تيم را بالا بكشند از لحاظ اخلاقي و قهرماني پيشرفت كنند و زيرساخت‌ها توسعه پيدا كند. اين راهي است كه من به آقاي عباسي پيشنهاد مي‌كنم. پولي از خريداران گرفته نشود، درست است آنها بدهكار مي‌شوند اما از طريق يارانه دولتي به آنها كمك شود تا به حد بين‌المللي برسند.وقتي باشگاه به سوددهي افتاد دولت از طريق ماليات اين سود را بگيرد. من پيشنهاد مي‌كنم از طريق مشاركت مردمي دو تيم فروخته شوند. حتي اگر كسي سرمايه دارد و مي‌خواهد اين دو تيم را خريداري كند بايد تعهد اخلاقي دهد. البته من با اين قيمت‌گذاري انجام شده كاملا مخالفم.