خرید النگو ضرورت بسترسازي براي صنعتي‌سازي ‌مسكن

با توجه به اين‌كه وزارت راه و شهر‌سازي‌ بايد بستر لازم را براي توليد‌كنندگان صنعتي ساختمان فراهم كند و از سوي ديگر به مردم هم آموزش‌هاي لازم در اين باره داده شود، فرهنگ‌سازي در قالب نمايشگاه‌ها و همايش‌ها در حوزه صنعت ساختمان نقش مهمي را در اين راستا مي‌تواند ايفا كند.
استفاده از محصولات مدرن در صنعت ساختمان، يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است. در حال حاضر عمر ساختمان‌ها در كشور ما 25 سال است، دليل اين امر آن است كه هنوز ساخت‌و‌ساز در كشور به شيوه سنتي انجام مي‌گيرد و به سمت صنعتي‌سازي نرفتيم. در ساخت و ساز صنعتي عمر ساختمان تا 50 سال افزايش مي‌يابد همچنين هزينه ساخت و ساز ارزان‌تر تمام مي‌شود.
 با توجه به عدم‌تناسب ساخت و ساز با تقاضا در بخش مسكن، سالانه بايد يك ميليون واحد مسكوني در كشور ساخته شود. 700 هزار واحد براي زوج‌هاي جوان و 300 هزار واحد مسكوني براي بقيه. كه ساخت اين تعداد با سرعت لازم از طريق سنتي امكان‌پذير نيست.
اگرچه مسكن مهر طرح خوبي است كه دولت پايه‌ريزي كرده و درصورت استمرار به نتايج خوبي خواهد رسيد. در همين طرح با وجود اين‌كه وزارت راه و شهرسازي بسيج شده است از 3 سال پيش تا به‌حال تنها يك ميليون واحد در حال ساخت است بر فرض اين‌كه اين واحدها تا دو سال آينده نيز به نتيجه برسد در عمل دولت توانسته است طي پنج سال يك ميليون واحد مسكوني بسازد كه با توجه به نياز جامعه بسيار پائين است.
بنابراين دولت بايد توجه ويژه‌اي به بخش خصوصي داشته باشد و با ترغيب سرمايه‌گذاران اين بخش آنان را نيز وارد بازار مسكن كند.
درخصوص تسهيلات بانكي بخش مسكن نيز، با 25 ميليون تومان وام مسكن، نمي‌توان خانه دار شد. من معتقدم بايد مانند بسياري از كشورهاي غربي 90 تا 95 درصد قيمت ملك به‌صورت وام بانكي پرداخت شود، البته برخي معتقدند اين اقدام موجب افزايش نقدينگي در جامعه مي‌شود؛ اما من چنين باوري ندارم و اتفاقا با توجه به اين‌كه بخش قابل توجهي از اقتصاد كشور در حوزه مسكن در گردش است افزايش تسهيلات در اين بخش مي‌تواند به رشد اقتصاد كشور كمك كند.
مهرداد بائوج‌لاهوتي