خرید النگو سي‌وسه پل روزي 40 بار مي‌لرزد!

يک كارشناس حوزه‌ي ميراث فرهنگي با تأکيد بر اين‌که ساختار بناهاي تاريخي ايراني با ارتعاش هم‌خواني ندارد، گفت: با عبور قطار شهري از زير پايه‌هاي سي‌وسه پل شاهد تخريب اين بناي تاريخي در بلندمدت خواهيم بود.مرتضي فرشته‌نژاد در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين‌که طبق مصوبه‌اي قرار بود، قطار شهري با چند متر فاصله از کنار اين پل تاريخي عبور کند، اظهار کرد: اکنون مسير مترو به‌گونه‌اي است که قطار شهري دقيقا از زير پل و پايه‌هاي آن عبور مي‌کند.او ادامه داد: با راه‌اندازي خط شمال به جنوب قطار شهري، روزانه دست كم 40 بار مترو از کنار اين پل تاريخي عبور خواهد کرد و ارتعاش‌هاي حاصل از عبور مترو براي ساختار چهارباغ، مدرسه‌ي امام صادق (ع) و سي‌و‌سه پل بسيار زيان‌بار است و به‌تدريج سبب تخريب اين آثار خواهد شد.به گفته‌ي اين كارشناس حوزه‌ي‌ ميراث فرهنگي، شکايتي از سوي سازمان ميراث فرهنگي در اين زمينه شده و قرار است، وضعيت سي‌وسه پل را مبني بر نداشتن مشکل مستندسازي کنند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، اقدامات لازم را انجام دهند.وي دليل مرمت اين پل را تأمين دليل براي دادگاه مبني بر سالم بودن پل دانست و بيان کرد: مطمئنا اگر قطار شهري از اين محل عبور نکند و اتفاق‌هاي آسيب‌زننده‌ي ديگر رخ ندهد، اين پل تاريخي تا 100 سال ديگر نيز پابرجا خواهد بود.فرشته‌نژاد با گلايه از مطرح شدن برخي سخنان غيرکارشناسي در اين زمينه، گفت: افرادي که اعتقاد دارند، هيچ مشکلي براي سي‌وسه پل پيش نمي‌آيد، هيچ‌کدام در زمان تخريب پل نخواهند بود تا پاسخگو باشند.