خرید النگو سود بازرگاني 35 ريالي واردات هر نخ سيگار حذف شد

وزيران عضو كميسيون ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، سود بازرگاني 35 ريالي واردات هر نخ سيگار را حذف كردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مصوبه وزيران عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات كه به وزارتخانه هاي بازرگاني، اقتصاد و صنايع و معادن ابلاغ شد آمده است: عبارت « 4ـ واردات سيگار مشمول پرداخت (35) ريال سود بازرگاني براي هر نخ مي‌باشد» بعد از بند (3)، فصل (24) كتاب مقررات صادرات و واردات حذف مي‌شود.
اين تصـويب‌نامه به تأييـد رئيس جمهوري رسيده و توسط معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شد.