خرید النگو سرقت خودرو حامل فلزات گرانبها در مغرب

سارقان مسلح در شهر درالبیضا در مغرب یک خودروی ون حامل پانصد هزار دلار فلزات گرانبها را سرقت کردند.
خودروی سرقت شده اندکی پس از بارگیری محموله فلزات گرانبها در یک دفتر مالیاتی از سوی چند موتور سوار نقابدار در شهر دارالبیضا مورد حمله قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از رباط به نقل از خبرگزاری رسمی کشور مغرب سارقان پس از تیراندازی به سوی نگهبانان خودرو و زخمی کردن دو تن از آنان خودرو را سرقت کردند.
پلیس مغرب در حال جستجو برای یافتن سارقان است.