خرید النگو ركورد خشكسالي در آمريكا شكسته شد

مقامات دولت امريكا اعلام كردند: خشكسالي در مناطقي از امريكا كه اخيرا اين پديده طبيعي را تجربه كرده‌اند، در ماه جولاي سال جاري ميلادي به اوج خود رسيده تا جايي كه ركورد آن در تاريخچه خشكسالي‌هاي اين كشور شكسته شده است.به گزارش ايسنا، بريان فوچز، از دانشمندان مطالعات جوي و زمين‌شناسي در مركز ملي مطالعات خشكسالي در دانشگاه «نبراسكا» خاطرنشان كرد: تقريبا 12 درصد از زمين‌هاي بهم پيوسته در امريكا طي اين ماه در يك وضعيت استثنايي قرار گرفته‌اند به طوري كه درطول 12 سال كنترل خشكسالي در اين مناطق، چنين شرايط استثنايي تاكنون مشاهده نشده است.به گزارش مجله آنلاين لايوسانيس، پيامدهاي اين خشكسالي بدون سابقه شامل از بين رفتن محصولات و چراگاهها و همچنين كمبود شديد آب در رودها، چاه‌ها و درياچه‌ها بوده كه در عين حال تاثير نامطلوبي نيز روي گونه‌هاي جانوري مختلف در اين مناطق داشته است.