خرید النگو حذف دو جهرمی از شورای پول و اعتبار

با حکم رئیس جمهور، کورش پرویزیان و پیمان نوری به عضویت شورای پول و اعتبار در آمدند تا محمد جهرمی و ناصر شرافت جهرمی از این شورا خداحافظی کنند.به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کورش پرویزیان و پیمان نوری را به استناد ماده 89 قانون برنامه پنچم توسعه جمهوری اسلامی  ایران و پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باتوجه به تخصص و تجربیات بانکی، به عنوان اعضای جدید شورای پول و اعتبار انتخاب کرده است.پرویزیان هم اکنون مشاور عالی رئیس کل بانک مرکزی جمهوی اسلامی است. وی پیش از این رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه صادارت ایران بوده است. پیمان نوری هم اکنون رئیس سازمان خصوصی سازی است که سابقه مدیرعاملی بانک رفاه را دارد.پرویزیان و نوری جایگزین محمد جهرمی مدیرعامل فعلی بانک صادارت و ناصر شرافت جهرمی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در شورای پول و اعتبار شده اند.در اردیبهشت ماه امسال هم محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری، مصوبه‌ای از هیئت دولت را ابلاغ کرد که در نهایت به حذف وزیر اطلاعات و وزیر صنایع از شورای پول و اعتبار منجر شد.ترکیب شورای پول و اعتبار به روایت برنامه پنجمماده89 ـ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون ویـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون ویـ دو تن از وزراء به انتخاب هیئت وزیرانـ وزیر بازرگانی ـ دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوریـ دادستان کل کشور یا معاون ویـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادنـ رئیس اتاق تعاونـ نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلستبصره1ـ ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران خواهدبود.تبصره2ـ هر یک از اعضاء خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می‌یابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است. وظایف و اختیارات شورای پول واعتبارشورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است:* رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران*رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح در مجمع عمومی*رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذکور در قانون پولی و بانکی*اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربـوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می شود.*ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضعیت اقتصادی وبویژه در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود.*اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدود قانون به شورای مذکور عرضه می گردد.