خرید النگو جلسه بی نتیجه شورای امنیت درباره سوریه

نشست فوق العاده شب گذشته میان اعضای شورای امنیت در جهت صدور قطعنامه علیه سوریه با تداوم اختلافات حاد میان اعضا بی نتیجه پایان یافت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این نشست فوق العاده آمریکا و کشورهای اروپایی در نظر داشتند با صدر قطعنامه ای فشارها بر نظام “بشار اسد” را افزایش دهند که با مخالفت جدی روسیه و چین این تلاشها بی نتیجه ماند.بر این اساس، انگلیس، فرانسه، آلمان و پرتغال با حمایت آمریکا در نظر داشتند در شورای امنیت قطعنامه ای در زمینه محکومیت وقایع سوریه صادر شود، اما مخالفت چین و روسیه که همچنان به وتوی هر گونه قطعنامه ای در زمینه محکومیت دمشق پافشاری دارند باعث شد تلاش غرب شکست خورده باقی بماند.این در حالی است که برخی از دیپلماتها اعلام کردند: در درجه دوم آنچه مورد نظر بود انجام توافقی غیر الزام آور در زمینه محکومیت سوریه بود که با مخالفت چین و روسیه و همراهی برزیل، هند و آفریقای جنوبی با آنها این مسئله هم محقق نشد.