خرید النگو توليدات صنعتي منطقه يورو به شدت كاهش يافت

موسسه آمار اروپا در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد رشد توليدات صنعتي منطقه يورو در ماه جولاي به پايين ترين رقم از سپتامبر 2009 رسيده است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بلومبرگ، ميزان سفارشات صنعتي 2.2 درصد و ميزان توليدات صنعتي در منطقه يورو 2.3 درصد كمتر از ماه قبل از آن گزارش شده است كه حكايت از ركورد اقتصادي موجود در اين منطقه دارد.
در حالي اقتصاد منطقه يورو ركود را تجربه مي كند كه تورم در اين منطقه بالاتر از نرخ هدفگذاري شده بانك مركزي اروپاست .
موسسه تحقيقاتي ماركت اروپا اعلام كرد رشد اقتصادي منطقه يورو در سه ماه نخست 2011 به كمتر از 0.8 درصد رسيد. شاخص فعاليتهاي اقتصادي بخش خصوصي اروپا طي ماه ژوئن به شدت كاهش يافته و به پايين ترين رقم در 20 ماه اخير رسيده است.كاهش رشد و رونق اقتصادي آلمان و فرانسه در ماه ژوئن تاثير منفي زيادي بر فعاليتهاي اقتصادي بخش خصوصي اروپا داشته است .
بر اساس اين گزارش ميزان توليد ناخالص داخلي در ايتاليا و اسپانيا در اين مدت با كاهش روبرو شده است و وضعيت اقتصادي ايرلند نيز هنوز به حالت عادي باز نگشته است .
كريس ويليامسون كارشناس ارشد موسسه ماركت در اين باره تاكيد كرد طي دو ماه گذشته رشد اقتصادي اروپا به پايين ترين حد خود پس از ورشكستگي موسسه مالي لمن برادرز در اواخر سال 2008 رسيده است . شاخص مديريت خريد در 17 كشور منطقه يورو از 55.8 واحد در ماه مي به كمتر از 53.3 واحد در ماه ژوئن رسيده است . البته شاخص بالاي 50 واحد همچنان به معناي رشد و رونق اقتصادي در كشورهاي منطقه يورو است .