خرید النگو تجمع دوباره حق‌التدريسي‌ها در مقابل مجلس

جمعي از آموزشياران نهضت سوادآموزي و معلمان حق‌التدريسي سراسر كشور مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند.به گزارش ايسنا، معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي تجمع كننده مقابل مجلس خواستار تعيين وضعيت شغلي خود و بازگشت به كار بودند.اين افراد روز يكشنبه هفته جاري نيز مقابل مجلس تجمع كرده بودند.به گفته يكي از افراد تجمع كننده، جمعي از معلمان حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي نيز صبح امروز مقابل نهاد رياست جمهوري نيز تجمع كردند.به گفته وي، افراد تجمع كننده براي استراحت و خواب شب‌ها به حرم امام خميني (ره) مي‌روند.