خرید النگو تجمع حق‌التدريسي ها مقابل مجلس+جوابیه

جمعي از آموزشياران نهضت سوادآموزي و معلمان حق‌التدريسي سراسر كشور مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند.به گزارش ايسنا معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي تجمع كننده مقابل مجلس خواستار تعيين وضعيت شغلي خود و بازگشت به كار بودند.اين افراد روز يكشنبه هفته جاري نيز مقابل مجلس تجمع كرده بودند.به گفته يكي از افراد تجمع كننده، جمعي از معلمان حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي نيز صبح امروز مقابل نهاد رياست جمهوري نيز تجمع كردند.به گفته وي، افراد تجمع كننده براي استراحت و خواب شب‌ها به حرم امام خميني (ره) مي‌روند.جوابیه:عطف به مطلب مندرج در آن رسانه مورخ 11/5/90 مبني بر تجمع معلمان حق التدريسي و شركتي در مقابل مجلس شوراي اسلامي به اطلاع مي رساند: اين وزارتخانه در اجراي تبصره 7 ماده 17 قانون الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون تعيين تكليف معلمين حق التدريس و آموزشياران نهضت سواد آموزي مصوبه 7/10/89 مجلس شوراي اسلامي نسبت به برگزاري اين آزمون در تاريخ سوم تير ماه سال جاري اقدام نموده است.ضمناً با توجه به لزوم ميزان آمادگي و توانايي هاي علمي داوطلبان در آزمون، حد نصاب نمره براي شركت 50 درصد نمره يعني كسب نمره حداقل 10 از 20 تعيين شده است.شايان ذكر است، آموزش و پرورش حداقل نمره ممكنه را ملاك عمل قرار داده و افرادي كه نمره 10 از 20 را كسب نموده اند در اولويت تعيين تكليف استخدام اين وزارت خانه قرار گرفته اند.لذا معترضين امروز از معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سواد آموزي نبوده بلكه عده اي از نيروهاي شركتي خريد خدمات آموزشي بوده اند كه در آزمون تعيين تكليف اولويت استخدامي حق شركت داشته اند و موفق به كسب نمره حداقل 10 از 20 نشده اند و خواستار كاهش حداقل نمره، به كمتر از 10 مي باشند.لذا بدينوسيله به اطلاع مي رساند، معترضين به هيچ وجه معلم حق التدريس يا آموزشيار نهضت سواد آموزي نيستند.خواهشمند است دستور فرماييد طبق قانون مطبوعات نسبت به درج جوابيه اين مركز در آن رسانه اقدام لازم صورت گيرد.