خرید النگو بدهي‌هاي خارجي ايران کاهش مي‌يابد

تازه‌ترين گزارش واحد اطلاعات اكونوميست حکايت از آن دارد که بدهي‌هاي خارجي ايران طي دو سال‌ آينده کاهش مي‌يابد.به گزارش ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه جولاي 2011 خود بدهي‌هاي خارجي ايران در سال گذشته را 14 ميليارد و 300 ميليون دلار(3.4 درصد توليد ناخالص داخلي) برآورد و پيش‌بيني كرد كه اين ميزان با 500 ميليون دلار افزايش در سال جاري به 14 ميليارد و 800 ميليون دلار برسد كه 3.1 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود.اكونوميست انتظار دارد طي سال‌هاي آينده بدهي‌هاي خارجي ايران روند نزولي داشته باشد به‌طوري كه طي سال 1391 بدهي 14 ميليارد و 100 ميليون دلاري و طي سال 1392 بدهي 13 ميليارد و 800 ميليون دلاري براي كشور به ثبت خواهد رسيد كه به ترتيب 2.6 و 2.2 درصد توليد ناخالص داخلي خواهند بود.از سال 1393 بدهي‌هاي خارجي ايران روند صعودي در پيش خواهد گرفت به طوري که در اين سال بدهي‌هاي خارجي کشور به سطح 13 ميليارد و 900 ميليون دلار خواهد رسيد و اين بدهي طي سال 1394 به 14 ميليارد و 500 ميليون دلار افزايش خواهد يافت.