خرید النگو بحرين مزدور پاکستاني استخدام مي‎کند+عکس

دولت بحرين در روزنامه‌هاي پاکستاني اقدام به انتشار آگهي استخدام مزدور براي گارد ملي اين کشور حاشيه جنوبي خليج‌فارس کرده است.به گزارش پرس تی وی در اين آگهي استخدام، دولت بحرين براي تکميل نيروي ضدشورش خود براي برخورد با معترضان مخالف دولت در اين کشور، از مزدوران پاکستاني که سابقه حضور در نيروي ضدشورش و ارتش را دارند، دعوت کرده است به گارد ملي رژيم بحرين بپيوندند.دولت بحرين پيش از اين نيز براي سرکوب اعتراضات مردم از کمک نظاميان سعودي، کويتي، اماراتي و اردني استفاده کرده است.پيش از اين نيز مرکز حقوق بشر بحرين نسبت به استفاده از مزدوران خارجي براي سرکوب معترضان بحريني به شدت ابراز نگراني کرده بود.گزارش‌ها حاکي است، مزدوراني که براي پيوستن به گارد ملي بحرين ثبت‌نام مي‌کنند، از سوي فرستادگان اين نهاد و همچنين وهابيون تندرو براي استخدام مصاحبه مي‌شوند.نيروهاي امنيتي بحرين از آغاز اعتراضات مردمي در آن کشور، سرکوب‌هاي گسترده‌اي را عليه تظاهرکنندگان ضددولت آغاز کردند.در جريان اعتراضات ضددولتي در بحرين که از اواسط ماه فوريه آغاز شده است، شمار بسيار زيادي کشته و بسياري ديگر مجروح شده‌اند.عربستان سعودي با استقرار بيش از هزار نيروي نظامي در بحرين، در سرکوب تظاهرات صلح‌آميز مردم اين کشور، به دولت منامه کمک مي‌کند.سازمان عفو بين‌الملل و ديده‌بان حقوق بشر از رژيم بحرين به علت سرکوب غيرنظاميان به شدت انتقاد کرده‌اند و اين درحالي است که غرب همچنان در برابر سرکوب معترضان بحريني سکوت کرده است.