خرید النگو بازيكن حرفه‌اي اخلاق را فراموش کرد

تمرين تيم ملي بسكتبال عصر روز گذشته پس از بازگشت از اردوهاي اروپايي و 3 روز استراحت برگزار شد. اهالي رسانه از جمله خبرنگار فارس كه براي پوشش تمرين تيم ملي به تالار بسكتبال آزادي رفته بودند، هنگامي‌كه در پايان تمرين درخواست مصاحبه با حامد حدادي، ملي‌‌پوش حاضر در NBA را مطرح كردند، با برخورد توهين آميز اين بازيكن روبرو شدند. حدادي اعلام كرد كه من ديگر با هيچ رسانه‌اي مصاحبه نمي‌كنم و دليل آن هم اين است كه رسانه‌هاي ايراني مطالب دروغي را به نام من منتشر مي‌كنند. حدادي معتقد بود كه حواشي كه در آمريكا براي اين بازيكن اتفاق مي‌افتد و رسانه‌هاي خارجي آنها را بازتاب مي‌دهند نبايد توسط رسانه‌هاي ايران منتشر شود! البته از اين دست اتفاقات در ورزش ايران بسيار رخ مي‌دهد و ورزشكاراني كه حرفه‌اي بودن را يدك مي‌كشند، اخلاق حرفه‌اي را فراموش مي كنند و رسانه‌ها را به دروغگويي متهم مي‌كنند.