خرید النگو بازداشت پيامبر دروغين درآستانه ماه رمضان

شيعه آنلاين نوشت: رسانه هاي عربستان سعودي از بازداشت يک پيامبر دروغين در اين کشور خبر دادند.اين رسانه ها در مطلب خود، هويت اين مدعي دروغين را مصري تبار معرفي کرده و نوشتند: نيروهاي هيئت امر به معروف و نهي از منکر سعودي يک شهروند مصري را که در منطقه “حفر الباطن” ادعاي نبوت کرده بود را بازداشت کردند. اين رسانه ها همچنين افزودند: اين مدعي دروغين در حال حاضر در بازداشت به سر مي برد تا بازجويي هاي لازم با وي انجام گيرد، اما بررسي هاي اوليه نشان مي دهد که اين فرد رفتارهاي بسيار عجيبي دارد و از همين رو مي توان احتمال داد که از نظر رواني دچار اختلال است. در صورت تاييد اين مساله او به تيمارستان منتقل خواهد شد. رسانه هاي سعودي در پايان افزودند: پس از شکايت تعدادي از اهالي منطقه “حفر الباطن” مبني بر فعاليت اين فرد مدعي، نيروهاي هيئت امر به معروف و نهي از منکر فورا به محل اعزام شده و فرد مورد نظر را بازداشت کردند. قابل ذکر است اين پنجمين مدعي دروغين در عربستان سعودي است که از ابتداي سال ميلادي تاکنون ظاهر شده اند.