خرید النگو انفجار خانه فرزند «عماد مغنیه» در جنوب لبنان

سرویس بین الملل ـ کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد: خانه مسکونی مصطفی مغنیه، پسر عماد مغنیه از فرماندهان حزب الله لبنان در جنوب این کشور منفجر شده است.به گزارش «»، این عملیات در حالی رخ داده که مصطفی مغنیه پنج دقیقه پیش از انفجار بمب در محل سکونتش از خانه خارج شده است.در این حال، گزارش ها حاکی از آن است که یکی از محافظان مصطفی مغنیه در این عملیات به شهادت رسیده است.همچنین منابع صهیونیستی اظهار داشته اند که هدف آنان از بمب گذاری، کشتن مصطفی مغنیه بوده است و هدفی برای قتل ساکنان منطقه محل سکونت وی نداشته اند خبرگزاری رسمی لبنان نیز خبر انفجار در محل سکونت مصطفی مغنیه را تأیید کرده است.گفتنی است، مصطفی مغنیه، فرزند شهید عماد مغنیه است .  عماد مغنیه ملقب به حاج رضوان، از فرماندهان سرافراز حزب الله لبنان بود که در سال 1386 توسط جوخه های ترور رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.