خرید النگو امریکا شصت میلیارد دلار به تایلند بدهکار است

امریکا به کشورهای اسیایی میلیاردها دلار بدهکار است بطوریکه حتی کشورهای کوچک اسیایی میلیاردها دلار از امریکا طلبکارند. به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی بی بی سی، سرانجام پس از چند هفته بحث و جدل میان سیاستمداران امریکایی، در نهایت مجلس نمایندگان امریکا مصوبه ای را به تصویب رساند که براساس ان سقف مجاز استقراض دولت امریکا افزایش می یابد. این اقدام برای جلوگیری از ان بوده است که دولت امریکا در وضعیتی قرار بگیرد که نتواند تعهدات مالی اش را عملیاتی کند. بروز چنین مشکلی برای اقتصاد امریکا، بر بازارهای جهانی مالی تاثیر می گذارد.
کشورهای اسیایی با نگرانی و از نزدیک تحولات مالی امریکا را دنبال می کردند. تصویب طرح فوق در مجلس نمایندگان امریکا تاثیر مثبتی بر بازارهای بورس اسیا داشته است. نیمی از مجموع بدهی های امریکا به کشورهای اسیایی است.
 در میان کشورهای اسیایی ، امریکا بیش از همه به چین بدهکار است بطوریکه بدهی های امریکا به چین حدود یک تریلیون و یکصدو شصت میلیارد دلار است که حدود پنجاه و شش ممیز هشت دهم درصد از کل بدهی های امریکا به کشورهای قاره کهن را تشکیل می دهد. امریکا نهصد و دوازده میلیارد دلار هم به ژاپن بدهکار است.
بدهی امریکا به هند حدود چهل و یک میلیارد دلار است. امریکا از کشوری همانند فیلیپین هم بیست و چهار میلیارد دلار استقراض کرده است. کشوری همانند تایلند نیز شصت میلیارد دلار از امریکا طلبکار است. بدهی امریکا به کشورهای اسیایی سبب شده است ، اقتصاد این کشورها به نوعی با اقتصاد و درنتیجه مشکلات اقتصادی امریکا گره بخورد. این وضعیت بر ارزش دلار امریکا نیز تاثیرگذار خواهد بود.
کشورهای اسیایی ازقبیل چین و ژاپن نیز به فکر تعدیل ارزش واحد پولی خود هستند. مقامات چین و ژاپن به خوبی می دانند که ارزش بالای واحد پولی انها می تواند فرصتهای زیادی را برای انها در عرصه صادرات از بین برود و درنتیجه انها بویژه مقامات ژاپنی به فکر کاهش دادن ارزش واحد پولی شان هستند.