خرید النگو اخراج 30 هزار كارمند بزرگترين بانك اروپا

بزرگترین بانک اروپا سی هزار نفر از کارکنان خود را که ده درصد کل کارکنان این بانک را تشکیل می دهند اخراج می کند. به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر علت کنار گذاشتن این تعداد از کارکنان بانک اچ اس بی سی، ناتوانی این بانک در رقابت با بانک های دیگر در بسیاری از کشورهایی است که این بانک در انها فعال بوده است.
تصمیم درباره کاستن سی هزار نفر از کارکنان این بانک در حالی صورت می گیرد که درامد این بانک در شش ماهه نخست سال جاری به میزان چشمگیری افزایش یافته و ارزش سهام ان نیز ترقی کرده است.
درآمد بانک اچ اس بی سی در شش ماه نخست سال جاری یازده میلیارد دلار بوده است که اندکی بالا تر از میزان درامد این بانک در مدت مشابه سال گذشته و به مراتب بالاتر از رقمی است که پیش بینی شده بود.
بانک اچ اس بی سی پیش از این نیز پنج هزار نفر از کارکنان خود را اخراج کرده است و قرار است سی هزار نفر دیگر از کارکنان این بانک در سال دو هزار و سیزده اخراج شوند.
بانک اچ اس بی سی بیش از سیصد هزار کارمند و در هشتاد و هفت کشور جهان بیش از نود و پنج میلیون مشتری دارد.
قرار است این بانک فعالیت های خود را در روسیه و لهستان متوقف کند.