خرید النگو آزادي موقت دبير سابق شوراي عالي ايرانيان

روزنامه خراسان نوشت:شنيده شده طي روزهاي اخير محمد شريف ملک زاده دبير سابق شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور به طور موقت آزاد شده و ديدارهايي نيز با برخي مسئولان ارشد رياست جمهوري داشته است. برخي نزديکان ملک زاده مي گويند ممکن است وي دوباره احضار شود اما دولتي ها معتقدند ديگر بازداشت نمي شود.