خرید النگو کاهش جعل اسناد در ایران

واحد مرکزی خبر: وزیر کشور، از کاهش دو و هشت دهم درصدی جعل اسناد و مدارک در سال گذشته در مقایسه با سال قبل آن خبر داد.آقای محمد نجار در پایان چهارمین نشست پیشگیری از جعل اسناد در جمع خبرنگاران گفت: با وجود افزایش صدور اسناد مختلف در کشور، با انجام اقدامات پیشگیرانه، تعداد پرونده های تشکیل شده در زمینه جعل اسناد، کاهش یافته است.وی افزود: افزایش ضریب ایمنی در طراحی و تولید انواع چک های بانکی، اسکناس و اوراق بهادار، استانداردسازی شناسنامه و انواع چک ، صدور اسناد مالکیت تک برگی و تغییر در نحوه پرداخت حق الثبت از نقدی به روش کارت خوان در دفاتر ثبت اسناد ، آموزش و اطلاع رسانی و بررسی و اصلاح چرخه صدور اسناد و مدارک تحصیلی و دانشگاهی از جمله مصوبات نشست پیشگیری از جعل اسناد بود.وزیر کشور گفت: اصلاح فرایند صدور اسناد و مدارک پایه و تقویت ایمنی آن با تدوین استاندارد مرتبط با اسناد، تجهیز نظام اداری به سامانه الکترونیکی، کاهش اسناد و مدارک کاغذی و افزایش آگاهی و اطلاع رسانی به مردم از طریق رسانه ها به ویژه رسانه ملی، مهمترین راهکارها برای رفع مشکلات موجود در زمینه جعل اسناد و مدارک در کشور است.وی پیشگیری و مقابله با این معضل را نیازمند عزم ملی و تلاش و همکاری همه دستگاه ها به ویژه صدا و سیما بیان کرد.