خرید النگو پیش شرط رشد اقتصادی کشور

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تحقق نرخ رشد 8 درصدی فقط یکی از اهداف جهاد اقتصادی محسوب می شود. به گزارش واحد مرکزی خبر ، دانش جعفری در گفتگو با رادیو اقتصاد افزود : یکی از ویژگیهای سال جهاد اقتصادی این است که رویکرد مبارزه با تحریم ها و توطئه های دشمنان تقویت شود و اجازه ندهیم این موارد بر توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور تاثیر منفی بگذارد .دانش جعفری گفت : کشورهای غربی به منظور جلوگیری از پیشرفت اقتصادی کشور سقف سرمایه گذاری خارجی در صنایع نفت وگاز ایران را محدود و در مواردی تحریم کردند .وی افزود گفت : برای نمونه کشورهای همسایه ما که میادین نفت و گاز مشترک دارند به شدت از سوی دشمنان حمایت و سرمایه گذاری می شوند و برداشت آنها از این میادین بیشتر است .وی افزود : هدف از جهاد اقتصادی این است که مسیر پیشرفت و تعالی اقتصادی ایران به دلیل تحریم ها و کارشکنی های دشمنان کند و ناهموار نشود و در صنعت نفت سرمایه گذاری در میادین مشترک یک اولویت جهادی است.عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت : دشمنان در بحث تحریم ها نیز غیر صادقانه رفتار می کنند و به بهانه مقابله با پیشرفت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران ، دست به تحریم کشتیرانی وهمچنین تحریم های مالی زدند در حالی که این موارد متوجه بخش خصوصی و منافع اقتصادی و تجاری عموم مردم ایران است و دشمنان در باطن خواهان فلج کردن اقتصاد ایران هستند و می خواهند در برنامه های اقتصادی کشور انحراف ایجاد کنند .این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد ، خنثی سازی این موارد از اولویت های جهاد اقتصادی است و باید صحنه را برای مردم آماده کنیم چون ملت عزیز ایران همیشه در برابر توطئه های دشمنان ، سربلند بودند ومقاومت کردند و این بار هم با جهاد اقتصادی موفق خواهند شد پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی کنند و باید به جایی برسیم که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در مقابل این توطئه ها واکسینه شود و دشمنان هم بدون نتیجه از این توطئه ها خسته شوند.وی افزود : میانگین نرخ اقتصادی کشور در 20 سال اخیر حدود 5 درصد بوده و در برخی سال ها به بیش از 7 درصد هم رسید.دانش جعفری گفت : در سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور نرخ رشد اقتصادی سالانه به طور میانگین 8 درصد هدف گذاری شده است و برای اینکه فاصله 5 درصد تا 8 درصد پر شود و عقب ماندگیها را نیز جبران کنیم باید خصوصی سازی و واگذاری امور به مردم به حداکثر برسد.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد : تجارب کشورهای مختلف از جمله کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق ، چین و هند نشان می دهد که اگر حضور مردم در عرصه های اقتصادی کشور و بنگاه داری و همچنین تصدی گری به طور نظام یافته گسترش یابد نرخ رشد 8 درصدی به راحتی تحقق می یابد.