خرید النگو پرنده‌ها یکدیگر را ماساژ می‌دهند!

گروهی از متخصصان جانورشناسی و علوم بیولوژیک در دانشگاه بریستول امریکا دریافته‌اند که بیشتر گونه‌های پرندگان همدیگر را ماساژ می‌دهند و در طول مدت ماساژ دادن، هم استرس پرنده‌ای که ماساژ می‌دهد و هم استرس جفتی که ماساژ داده می‌شود، تا حد پیشگیری کاهش پیدا می‌کند.به گزارش ایسنا، اندی رادفورد از متخصصان اصلی در این مطالعه می‌گوید: پرندگان ضعیف در گروه، بیشتر دچار استرس می‌شوند و وقتی توسط یک هم نوع قوی‌تر و بزرگتر از خود ماساژ داده می‌شوند خیلی بیشتر از استرس آنها کاسته می‌شود و لذت می‌برند.به گزارش سایت اینترنتی دیسکاوری، این متخصصان می‌گویند: در واقع وقتی یک پرنده قوی که ممکن است تهدیدی برای کوچکترها باشد، اقدام به ماساژ دادن پرنده ضعیف‌تر می‌کند، احساس آرامش بیشتری بین آنها ایجاد می‌شود چون در پرنده‌های کوچکتر حس امنیت بیشتری القا می‌شود و این بدان معنی است که آنها پذیرفته شده و در امان هستند. این مطالعات روی پرنده‌های استوایی بزرگ و بومی افریقا متمرکز شده است.بررسی‌ها نشان می‌دهد که پرنده‌ها حتی این کار را با سایر گونه‌ها به جز گونه خود نیز انجام می‌دهند. شرح این مطالعه در مجله «لترز» انجمن بیولوژی سلطنتی منتشر شده است.