خرید النگو پرداخت معوقات بازنشستگان طی 4 ماه

رئیس کانون بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی از پرداخت معوقات بازنشستگان طی چهارماه آینده خبر داد و گفت:در حال حاضر بیش از 70 درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل حقوق و فقط 6 درصد بازنشستگان حداکثر حقوق یعنی مبلغی حدود 7 برابر حداقل حقوق را دریافت می کنند.علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد افزایش حقوق بازنشستگان افزود: پرداخت معوقات افزایش حقوق بازنشستگان از مرداد آغاز می شود و هرماه یکماه افزایش حقوق به حساب آنان واریز خواهد شد.به گفته وی، تا آبان ماه پرداخت افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان به پایان می رسد و تمامی این افراد معوقات خود را دریافت می کنند.رئیس کانون بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی در مورد ارائه تسهیلات جانبی به بازنشستگان تاکید کرد: درخواست تامین تسهیلات جانبی برای بازنشستگان را با مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی مطرح کرده ایم و قرار است این موضوع در هیئت امنا مطرح شود و در صورت موافقت اعضا، ردیف بودجه ای برای پرداخت این تسهیلات در نظر گرفته شود.خبازها با اشاره به اینکه امسال حداقل حقوق بازنشستگان 333 هزار تومان محاسبه شده افزود: در حال حاضر بیش از 70 درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل حقوق و فقط 6 درصد بازنشستگان حداکثر حقوق یعنی مبلغی حدود 7 برابر حداقل حقوق را دریافت می کنند.وی با تاکید براینکه بازنشستگان زندگی سختی دارند، گفت: از مسئولان انتظار داریم که نسبت به مستمری بازنشستگان حداقل بگیر عنایت خاصی داشته باشند چرا که حقوق آنان حتی پاسخگوی تامین نیازهای اولیه آنان نیز نیست.