خرید النگو ورود کاروان کمکهاي انساني اروپا به نوار غزه

کاروان کمکهای بشر دوستانه کشورهای اروپایی برای ساکنان نوار غزه یکشنبه شب از طریق گذرگاه مرزی رفح وارد شهر غزه شد. این چهارمین کاروان حامل کمکهای انسانی کشورهای اروپایی برای اهالی نوار غزه است که از چهار سال پیش تحت محاصره شدید رژیم صهیونیستی هستند. سی و پنج فعال حقوق بشر از مجموع پنجاه فعال خارجی توانستند به همراه این کاروان وارد غزه شوند. مسئولان جنبش حماس که کنترل نوار غزه را در اختیار دارند از این کاروان در گذرگاه مرزی رفح استقبال کردند. به گزارش خبرگزاری شین‌هوا غزه ، چهارمین کاروان کمکهای بشر دوستانه اروپا برای ساکنان نوار غزه متشکل از هشت کامیون حامل تجهیزات پزشکی ، انواع دارو، آمبولانس ، شیر ، اسباب بازی ، مواد غذایی و غیره است . قرار است فعالان حقوق بشر همراه این کاروان پس از ورود به نوار غزه به منظور کسب اطلاعات بیشتر از اوضاع نوار غزه از مناطق مختلف این منطقه بازدید کنند. اعضای این کاروان همچنین با شماری از مسئولان بلند پایه حماس از جمله اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت منتخب حماس گفتگو خواهند کرد.