خرید النگو هوای تهران نا سالم است

امروز از میزان غلظت کلیه آلاینده ها نسبت به روز گذشته کاسته شده است.به گزارش شبکه ایران به نقل از روابط عمومی شرکت کنترل کیفیت هوا، میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون فراتر از حد مجاز بوده است.بر اساس ایستگاههای سنجش کیفیت و کنترل  هوا، در حال حاضر شاخص کیفیت هوا در شرایط نا سالم قرار دارد.