خرید النگو هنجار شکنی در پارک مریم مقدس تهران

تعدادی از دختران و پسران جوان ظهر یکشنبه با حضور درپارک حضرت مریم مقدس حوالی پل کریمخان تهران اقدام به آب بازی کردند.به گزارش شبکه خبر به نقل از ایرنا به دنبال حضور پلیس و دادن تذکر به این جوان ها آنان متفرق شده و به این بازی مضحک در ملاء عام پایان دادند.چند روز پیش هم تعدادی از دختران و پسران با حضور در پارک آب و آتش به این کار اقدام کردند که به دلیل نادیده انگاشتن هنجارها و رعایت نکردن پوشش اسلامی از سوی گروه های مختلف مردمی مورد اعتراض قرار گرفتند.به نظر می رسد تکرار این مواردطرحی جدید برای مقابله با عفت عمومی و طرحهایی است که با اقدامات ضد امنیت اخلاقی و اجتماعی انجام می شود.