خرید النگو هلاکت عامل انفجار خط لوله انتقال گاز ايران به تركيه

با اقدامات اطلاعاتي ـ عملياتي سربازان گمنام امام زمان(عج) در استان آذربايجان غربي، يك تيم تروريستي گروهك پژاك ـ كه از خاك عراق به كشورمان رهسپار شده بود ـ مورد شناسايي قرار گرفته و در عملياتي غافلگيرانه با نيروهاي خودي، سه نفر از آنان به هلاكت رسيده و چهار نفر نيز دستگير شدند.به گزارش «»، روابط عمومي وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای اعلام کرد: بنا بر اسناد درون گروهي و نقشه هاي تروريستي به دست آمده، عوامل اين گروهك، مأموريت هاي خرابكارانه متعددي در دستور كار داشته كه انفجار خط لوله گاز صادراتي ايران به تركيه در منطقه مرز بازرگان از جمله آنها بوده است.بر پایه اين اطلاعيه، سركرده اين تيم تروريستي فردي به نام «مراد كاراساچ» با نام مستعار «جميل»، تبعه كشور تركيه است كه در سال هاي اخير، جنايات متعددي عليه هموطنانمان از جمله به شهادت رساندن «ملا سعيد خوش» از روحانيون اهل سنت شهرستان ماكو مرتكب شده بود كه در اين عمليات به هلاكت رسيده است.در خلال اين عمليات، مقاديري سلاح و مهمات جنگي، اسناد درون گروهي و نقشه هاي تروريستي به دست آمده و عامل انفجار مورخ 7/5/90 در خط لوله گاز صادراتي ايران به تركيه نيز میان معدومين است.