خرید النگو نماینده مجلس: روزه‌خواران در ملاعام مجازات شوند

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: باید برای مقابله با پدیده روزه‌خواری علنی روزه‌خواران در ملأعام مجازات شوند.به گزارش فارس، موسی‌قربانی عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره احکام و مجازات‌های مربوط به پدیده روزه‌خواری به صورت علنی در سطح شهر گفت: روزه‌خواری یک جرم است.وی ادامه داد: برخی نمی‌دانند که روزه‌خواری مصداق جرم مشهود بوده و براساس قانون شرع مقدس و همچنین تعزیرات حکومتی روزه‌خوار مجرم شناخته می‌شود.عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که برخی از افراد بنا به دلایلی از جمله مسافرت امکان روزه‌دار بودن برایشان محیا نیست گفت: این افراد تکلیفی برای روزه‌داری ندارند اما دلیلی هم ندارد که بخواهند حرمت سایر روزه‌داران را شکسته و در منظر عمومی روزه‌خواری کنند.وی افزود: حفظ حرمت روزه‌داران برای همه واجب است و همین حفظ حرمت باعث شده تا اگر کسی قصد حرمت‌شکنی و روزه‌خواری علنی داشته باشد، مجرم شناخته شود و حتی برای وی مجازات شلاق در نظر گرفته شود.نماینده مردم قائنات در پاسخ به این پرسش خبرنگار قضایی فارس که آیا به نظر شما اجرای مجازات روزه‌خواران در ملأعام می‌تواند بازدارندگی لازم را در برابر پدیده روز‌ه‌خواری داشته باشد یا خیر گفت: مسلماً باید افراد حاضر در اجتماع در مجازات شدن یک روزه‌خوار و حرمت‌شکنی وی با خبر شوند.موسی‌قربانی افزود: به نظرم باید در 4 گوشه شهر با نظر قاضی دادگاه حکم مجازات روزه‌خواران اجرا شود تا از وقوع چنین پدیده‌ای پیشگیری شود.