خرید النگو نجات کشتي کانتينربر حديث از چنگ دزدان

نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران کشتي کانتينربر حديث را طي چهار مرحله از چنگ دزدان دريايي نجات داد.به گزارش ايسنا دزدان دريايي طي چهار مرحله در طول سه ساعت کشتي تجاري حديث را در مسير خود از درياي سرخ به خليج عدن مورد تهاجم قراردادند که هر بار با تلاش دريادلان نيروي دريايي از هدف شوم خود باز ماندند.بر اساس اين گزارش، پانزدهمين ناوگروه اعزامي نيروي دريايي ارتش، بار ديگر با هوشياري، آمادگي و با اجراي به موقع و سريع آتش توانست اقدام دزدان دريايي را در ربودن کانتينر بر حديث خنثي کند و اين کشتي تجاري ايراني را به سلامت از منطقه پرخطر خليج عدن عبور دهد.خليج عدن که اقيانوس هند را به درياي سرخ و درياي مديترانه متصل مي‌کند مسير عبور بيشترين حجم تبادلات دريايي بين آسيا و آمريکا و اروپا است، بطوريکه سالانه بيست هزار کشتي تجاري و نفت‌کش از اين مسير عبور مي‌کنند و عبور اين تعداد کشتي تجاري و نفت‌کش در سال‌هاي اخير عرصه را براي فعاليت‌هاي تروريستي دزدان دريايي سوماليايي فراهم کرده است.نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در حرکتي مستقل و به منظور مقابله با پديده شوم تروريسم دريايي، از سال 87 تاکنون 15 ناوگروه به آب‌هاي آزاد و بين‌المللي خليج عدن و درياي سرخ اعزام کرده است.به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي نيروي دريايي ارتش، ناوگروه‌هاي اعزامي نيروي دريايي ارتش، از ابتداي سال جاري تا کنون 19 حمله دزدان دريايي را با شکست مواجه کرده‌اند و با اين اقدام مانع از به تاراج رفتن ميليون‌ها دلار سرمايه ملي شده‌اند.