خرید النگو مرگ روزانه 2 نفر بر اثر برق گرفتگی

پزشکی قانونی اعلام کرد در سه ماهه اول امسال 172 نفر بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داده اند.به گزارش خبرگزاری مهر، در سه ماهه اول امسال 172 نفر بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست دادند همچنین سال گذشته نیز 172 نفر در این بازه زمانی دچار برق گرفتگی شده اند و هیچ کاهش یا افزایشی در میزان تلفات دیده نمی شود.بر اساس این گزارش، بیشترین تعداد برق گرفتگی با 44 نفر در استان تهران اتفاق افتاده است و پس از تهران، خوزستان با 15 نفر، استانی است که بیشترین آمار برق گرفتگی در سه ماهه اول را داراست. چهار محال و بختیاری و مرکزی دو استانی هستند که در آن ها هیچ مورد مرگ ناشی از برق گرفتگی گزارش نشده است. قابل ملاحظه ترین کاهش در برق گرفتگی بین استانها مربوط به استان خوزستان است. در حالی که سال گذشته 30 نفر در سه ماهه اول امسال بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست دادند، اما امسال این تعداد با 50 درصد کاهش به 15 نفر رسیده است. همچنین157 نفر کسانی که دچار برق گرفتگی شده اند مرد و 15 نفر باقی مانده زن هستند که جمعا در سال گذشته (1389) 750 نفر بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست دادند.