خرید النگو مجلس هفته آينده جلسه علني ندارد

نمايندگان مجلس از 15 تا 21 مردادماه براي سركشي به حوزه‌هاي انتخابيه‌شان و از 5 تا 18 شهريورماه براي گذراندن نيمه دوم تعطيلات تابستاني، جلسه علني ندارند.به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از برگزاري آخرين جلسه علني خود در پايان اين هفته و هفته سوم كاري در اين دوره در 12 مردادماه، هفته آينده براي سركشي به حوزه‌هاي انتخابيه جلسه علني ندارند.بر اين اساس، وكلاي ملت از 15 تا 21 مردادماه براي سركشي، عازم حوزه‌هاي انتخابيه‌شان مي‌شوند.پس از سركشي وكلاي ملت به حوزه‌هاي انتخابيه، جلسه بعدي بهارستان‌نشينان 23 مرداد تشكيل شده و جلسات علني پارلمان طي دو هفته كاري تا 4 شهريورماه ادامه خواهد داشت.پس از اين دو هفته كاري، خانه ملتي‌هاي براي گذراندن نيمه دوم تعطيلات دوهفته‌اي تابستاني، تشكيل جلسه نمي‌دهند و جلسه بعدي مجلس پس از تعطيلات دو هفته‌اي تابستاني، 20 شهريورماه تشكيل مي‌شود.لازم به توضيح است، نمايندگان ملت 12 مرداد براي بررسي برنامه‌ها، صلاحيت و رأي اعتماد به چهار وزير پيشنهادي رئيس‌جمهور براي تصدي وزارتخانه‌هاي “ورزش و جوانان “، “نفت “، “صنعت، معدن و تجارت ” و “كار، تعاون و رفاه اجتماعي ” دو جلسه علني در دو شيفت صبح و عصر تشكيل مي‌دهند.