خرید النگو كوه‌هاي البرز نورپردازي مي‌شود

مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران با اشاره به‌رشد 400درصدي فعاليت‌هاي پژوهشي در اين سازمان گفت: آلن گويي يو، كارشناس بين‌المللي در بازديد از تهران يك سري پيشنهادات براي نورپردازي مطرح كرده است، كه يكي از مهم‌ترين آنها نورپردازي كوه‌هاي البرز به شمار مي‌آيد.سيد محمدجواد شوشتري در گفت‌وگو با شهر با تاكيد بر ارتقاي نورپردازي تهران به‌بازديد آلن گويي‌يو، استاد بين‌المللي نورپردازي فرانسوي از تهران اشاره كرد و گفت: اين كارشناس بين‌المللي، پيشنهادهايي براي نورپردازي تهران مطرح كرده است كه بخشي از آنها قابليت اجرا دارد، اما نياز است در اين زمينه به‌جمع‌بندي برسيم و پس از اولويت‌گذاري نسبت به اجراي آنها اقدام كنيم.او نورپردازي كوه‌هاي البرز كه مشرف به‌تهران است را يكي از اين پيشنهادها دانست و عنوان كرد: اساسا اجرايي كردن اين پيشنهادها هزينه‌بر است و چون در بودجه سال‌جاري اعتبارات لازم ديده نشده است، اگر در اولويت قرار گيرد سال آينده عملي مي‌شود.مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران در پاسخ به اين سوال‌كه آيا تغيير نورپردازي برج ميلاد هم در دستور كار قرار دارد، گفت: در نورپردازي برج ميلاد مباحث مختلفي مطرح است كه بايد مدنظر قرار گيرد، اما به‌عنوان مثال برج ايفل شهر پاريس در فرانسه يك نورپردازي واحد نداشته و بنا به‌دلايلي تغيير نورپردازي در آن صورت مي‌گيرد، از همين‌رو ما تلاش داريم اين وضعيت را درباره برج ميلاد نيز اعمال كنيم.او به‌لزوم ارتقاي نورپردازي شهر تهران و علمي شدن آن اشاره كرد و گفت: به‌همين منظور كتاب‌هايي متعددي مانند نورپردازي ميادين، ساختمان‌هاي ارزشمند، پل‌ها، بناهاي تاريخي، بدنه سبز بزرگ‌راه‌ها، اعياد و مناسبت‌ها منتشر شده است.شوشتري به‌رشد 400درصدي فعاليت‌هاي پژوهشي در سازمان زيباسازي اشاره كرد و گفت: با افزايش مشاركت اين سازمان با دانشگاه‌ها بيش از يك‌صد جلد کتاب در راستاي ارتقاي زيباسازي شهر منتشر شده، ضمن اين‌كه تدوين ضوابط و دستورالعمل‌هاي اجراي زيباسازي شهر از ديگر دستاوردهاي ارتباط با دانشگاه است.او با اشاره به امضاي تفاهم‌نامه با دانشگاه‌هاي مختلف كشور به‌منظور ارتقاي نورپردازي شهر تهران اظهار داشت: تاكنون تفاهم‌نامه‌هاي همكاري اين سازمان با دانشگاه‌هاي اميركبير، تهران، شريف و سوره منعقد شده است.به‌گفته اين مسئول زيباسازي شهر تهران، در امضاي‌ اين‌ تفاهم نامه‌ها، طرفين به اجراي طرح‌هاي پژوهشي، تاليف، ترجمه و نشر کتاب در زمينه زيباسازي، پشتيباني و حمايت از پايان نامه‌هاي دانشجويي کارشناسي ارشد و دکترا (با موضوع زيباسازي) و همچنين ارائه تسهيلات براي ادامه تحصيل کارشناسان سازمان زيباسازي تاكيد كردند.