خرید النگو فدراسيون براي خريد و فروش صلاحيت ندارد!

هوشنگ نصيرزاده در گفت‌‌وگو با فارس ، عنوان كرد: متاسفانه مقررات انضباطي را خود تشكيلات كميته انضباطي وضع مي‌كند و خودشان نيز اجرا مي‌كنند و نظرات كارشناسان آگاه به اصول در آن كمتر لحاظ مي‌شود و ممكن است اين مصوبه با استاندارد‌هاي روز جهان در تعارض باشد.وي ادامه داد: در اولين آئين‌نامه از سحر و جادو و برخورد با خبرنگاران مطالبي گنجانده‌اند و با استفاده از دانش‌ كمي كه مجمع عمومي در مقررات بين‌المللي دارد باز هم مسايل نامربوطي در آئين‌نامه جديد وجود دارد كه دست كمي از مطالب قبلي ندارد و اتفاقا مجمع نيز آنها را تصويب كرده است.اين كارشناس خاطرنشان كرد: به طور مثال خريد و فروش امتياز تيم‌ها در صلاحيت كميته انضباطي و فدراسيون فوتبال نيست اما اين موضوع را در اين آيين‌نامه آورده‌اند در حالي كه يك باشگاه در چندين رشته ورزشي فعاليت مي‌كند و كميته انضباطي در يكي از رشته‌ها حق ندارد اين باشگاه را به ديگري واگذار كند چون اين باشگاه طبق قانون تجاري شكل گرفته و طبق مصوبه كميسيون ماده 5 تربيت بدني به اشخاص واگذار مي‌شود و كميته انضباطي فاقد صلاحيت در اين ماجرا حتي براي ورود است.نصيرزاده تصريح كرد: در اساسنامه فدراسيون فوتبال ماده 63 نيز چنين اختياراتي داده نشده است. به عقيده من كفاشيان و تاج بايد جلوي درج مطالب خلاف اصول بين‌المللي را در آئين‌نامه انضباطي بگيرند. از طرفي جرايم ميليوني مندرج در اين آئين‌نامه براي فوتبال حرفه‌اي نوشته شده اما غافل از اينكه اين آئين‌نامه براي كل كشور فرستاده مي‌شود. اين در خالي است كه فوتبال استان‌ها آماتوري اداره مي‌شود و آنها نمي‌دانند با اين مبالغ جريمه چه اقدامي انجام دهند.وي ادامه داد: آئين‌نامه‌هاي انضباطي در اين دو بار كه تصويب شده بيشتر شيوه آئين دادرسي است و در واقع كمتر جرايم را پوشش مي‌دهند، به همين دليل كامل نيست و تمام مشكلات يك بازي در آن وجود ندارد.نصيرزاده عنوان كرد: از آنجايي كه آوردن دوربين‌هاي تلويزيوني و ميكروفون راديو در عرف بين‌المللي جلسات كميته انضباطي آزاد نيست هيچ‌گاه امكان ندارد كه در كشورهاي جهان يك فيلم از جلسات كميته انضباطي داشته باشيم اما ايران تنها كشوري است كه در جهان هم فيلم از جلسات كميته انصباطي موجود است و هم كميته پزشكي آن به طور غير قانوني حكم‌هاي انضباطي صادر مي‌كند و هم در آئين‌نامه انضباطي حق خود را براي دخل و تصرف در امتيازات باشگاه‌ها محفوظ مي‌داند. به عقيده من حسن‌زاده فرصت خوبي به دست آورده كه بايد به سرعت اين موارد را تصحيح كند.