خرید النگو روایت ابتکار از آلودگي برخي ايستگاه‌هاي مترو

رييس كميته محيط زيست شوراي اسلامي شهرتهران گفت: مشكل دود و گرد وغبار در برخي از ايستگاه‌ها به ويژه در خط3 به خاطر مجاورت آنها با محل فعاليت عمراني مترو در زير زمين است وگرنه قطارهاي مترو هيچ آلودگي‌ندارند.”معصومه ابتكار” در گفت وگو با ايلنا گفت: يكي از مشكلات ما در مترو فعاليت همزمان دو شركت مترو و شركت بهره‌برداري است.او ادامه داد:در بخش بهره برداري مترو ما شاهد رعايت استانداردها هستيم و بحث هوا دهي و فيلتراسيون هوا به خوبي انجام مي‌شود.ابتكار تصريح كرد: شوراي شهر بحث آلودگي هواي مترو را از شركت بهره برداري مترو پي گيري كرد و كارشناسان آنها به شوراي شهر گزارش دادند.او ادامه داد: طبق گزارش كارشناسان شركت بهره‌برداري مترو‏،درلنت‌هاي لوكوموتيوها كه گفته مي‌شد غير استاندارد و آلوده كننده است كاملا رعايت استاندارها ديده مي‌شود.ابتكار تصريح كرد: در چند وقت اخير من بارها با مترو سفر كرده‌ام و هوا آنجا را پاك و بدون مشكل ديده‌ام‏. با اين وجود قبول دارم كه هوا در برخي از ايستگاه‌ها به ويژه خط 3 كه در مجاورت آنها فعاليت عمراني مترو در زير زمين انجام مي‌شود به جهت دود و گرد و غبار آلوده است.به گفته ابتكاراين اشكال‏‏آلودگي برخي ايستگاه موقت و اجتناب ناپذير است زيرا ما همزمان با توسعه مترو از آن بهره برداري هم مي‌كنيم و نه مي‌توانيم توسعه مترو را متوقف كنيم و نه بهره برداري آن را.او توضيح داد:اين مشكل كوتاه مدت در جاهايي كه همزمان فعاليت‌هاي عمراني مانند گودبرداري و فعاليت ماشين آلات و بهره‌برداري صورت مي‌گيرد به صورت گردوغبار و آلودگي وجود دارد ولي اين شرايط حين كار است.اين عضو شوراي شهر تصريح كرد: البته مي‌توان با صرف هزينه‌هاي سنگين اين دود و گردوخاك ناشي از كار ماشين آلات حفاري را در تونل‌هاي مترو خارج كرد اما چون اين عمليات‌هاي عمراني موقتي است،اين هزينه‌ها مقرون به صرف نيست و چند ماه ديگر تمام اين ماشين آلات به جاي ديگر منتقل شده و آلودگي و گردوغبار نيز با خود به جاي ديگر مي‌برند.رئيس كميته محيط زيست شوراي اسلامي شهر تهران تاكيد كرد:اين يك مساله آلودگي موقت وگذراست اما در بلند مدت نبايد چنين اتفاقي بيافتد و اگر مشاهده كنيم كه اين آلودگي ايستگاه‌ها ادامه پيدا مي‌كند نشان دهنده يك مشكل است كه حتما بايد با آن برخورد ‌شود.ابتكاراز دستور شوراي شهر براي اندازه گيري آلودگي هوا در مترو خبر داد و افزود: اندازه‌گيري آلودگي هوا در داخل ايستگاه‌ها توسط واحد بهداشت كار شركت مترو انجام شده نشان مي‌دهد كه مشكلي وجود ندارد ولي شورا به آن قانع نبوده و شركت كنترل كيفيت هواي تهران را نيز مامور بررسي آلودگي در مترو كرديم كه تا يك ماه آينده نتيجه اعلام مي‌شود.به گفته وي برآورد اوليه كارشناسان مركز كنترل كيفيت هواي تهران نيز اين بود كه مشكل جدي وجود ندارد و خود هواي تهران بسيار آلوده تر از هواي درون تهران است.عضوشوراي اسلامي شهر تهران تصريح كرد:اگر آلودگي در مترو وجود داشته باشد بايد در مورد منشا آن مطالعه شود زيرا مسلم است كه خود لوكوموتيوهاي مترو برقي هستند و هيچ گونه آلودگي ندارند.او تاكيد كرد:در مورد آزبست نيز طبق بررسي‌هاي شوراي شهر لنت‌هاي قطارهاي مترو كاملا استاندارد بوده و مشكل وجود ندارد.