خرید النگو دلخوش: عباسي بايد مجلس را قانع كند

عضو كميسيون اقتصادي مجلس از قاسمي‌به
عنوان وزيري توانمند در حوزه نفت و انرژي ياد كرد ودر عين حال در خصوص وزير
پيشنهادي ورزش و جوانان گفت:آقاي عباسي بايد بتوانند از نظر كارشناسي مجلس
را قانع كنند

به گزارش ایلنا، سيد كاظم دلخوش تاكيد كرد: آقاي قاسمي ‌در حوزه‌هاي مختلفي
از جمله نفتي، آب، راه وغيره فعاليت‌هاي چشمگيري داشته و كارنامه قابل
قبولي ازخود به جاي گذاشته است .

وي ادامه داد: فضاي مجلس براي وي مثبت و مهياست و احتمالا با راي بالايي رداي وزارت را برتن مي‌كنند.

نماينده مردم صومعه سرا را درمجلس هشتم در خصوص وزارت عباسي وزير پيشنهادي
ورزش و جوانان نيز اظهار داشت: آقاي عباسي بايد بتوانند از نظر كارشناسي
مجلس را قانع كنند چرا كه به نظر مي‌رسد ايشان در حوزه‌هاي كارشناسي هنوز
موفق به جلب نظر مجلسي‌ها نشده است.

وي فضاي مجلس براي غضنفري و شيخ الاسلام را مثبت ارزيابي كرد.