خرید النگو خودرو سواری در ایستگاه اتوبوس واژگون شد

واژگون شدن خودرو سواری در ایستگاه اتوبوس موجب آسیب دیدگی سرنشینان آن و جوان 27 ساله ای شد که در ایستگاه منتظر رسیدن اتوبوس بود.به گزارش پایگاه خبری 125، این حادثه عصر دیروز در کیلومتر چهار جاده مخصوص کرج مسیر غرب به شرق رخ داد . ناتوانی خانم راننده 24 ساله در هدایت و کنترل خودرو منجر به انحراف آن از مسیر و برخورد با جدول کنار جاده شد که  خودرو او در ایستگاه اتوبوس واژگون شد. خودرو سواری هنگام واژگونی در ایستگاه اتوبوس به شدت به جوان 27 ساله ای که در ایستگاه منتظر رسیدن اتوبوس بود برخورد کرد و باعث آسیب دیدگی او شد.عباس فولادی فرمانده آتش نشانان درباره این حادثه گفت: آتش نشانان  راننده و سرنشینان خودرو را با کمک رهگذران از خودرو بیرون آورده و به همراه جوان 27 ساله که کمر و زانویش آسیب دیده بود برای مداوا و انتقال به مرکز درمانی به امدادگران اورژانس سپردند .