خرید النگو خواستار راي قاطع به قاسمي هستيم

جمعي از كارشناسان مناطق نفت خيز جنوب در بيانيه اي خواستار راي قاطع نمايندگان مجلس به رستم قاسمي گزينه پيشنهادي وزارت نفت شدند.
به گزارش  نفت نيوز، جمعي از كارشناسان مناطق نفت خيز جنوب در بيانيه اي خواستار راي قاطع نمايندگان مجلس به رستم قاسمي وزير پيشنهادي نفت شدند كه متن اين بيانيه به شرح زير است:
« صنعت نفت مسئوليتهاي بسيار سنگيني در برنامه هاي كلان كشور دارد. همچنين كشور ما با حضور در قلب جغرافياي ذخائر نفتي و گازي جهان نيازمند برنامه ريزي دقيق و درازمدت براي حضور موثر در اين بازار راهبردي است. دورنماي آينده توليد و عرضه جهاني نفت و گاز در كنار شرايط خاص منطقه فرصت كم نظير تاريخي در اختيار كشور ما قرار داده است. وجود يك قرن تجربه مديريت فني پيچيده ترين ميادين نفتي جهان و وفور نيروي جوان و با استعداد همه ابزارهاي لازم را دراين مسير فراهم كرده است.
 
 در كنار اين فرصت وابستگي بيش از 80 درصد توليد نفت كشور به مياديني كه در اواخر عمر توليدي خود قرار دارند با تاسيساتي كه نزديك نيم قرن براي توليد و انتقال نفت استفاده شده اند در كنار توسعه و تداخل شهر ها با تاسيسات توليد و انتقال نفت و گاز موضوعاتي نيازمند برنامه ريزي و آينده نگري هستند.
وزارت نفت داراي سازمانهاي گسترده كارشناسي در حوزه هاي تخصصي متنوع و متعددي با حوزه عمل جغرافيائي وسيع داخلي و بين المللي و گردش عظيم مالي و ارتباطات وسيع كاري با شركتها ، مشاوران بين المللي و همچنين مسئولين و مقامات بلند پايه كشورهاي توليد كننده نفت است. اين وزارتخانه با در اختيار داشتن امكانات عظيم لجستيكي و راهبردي ، مسئول تأمين انرژي و درآمد ارزي كشور بوده و بازدهي عملكرد آن از موضوعات روزانه زندگي مردم تا مهمترين چالشهاي كلان امنيت ملي و منطقه اي كشور را در بر مي گيرد. بدليل اهميت منحصر بفرد اين صنعت، موضوعات آن همواره در داخل كشور با حساسيتهاي فراوان طرح و بحث شده است.
ضعفهاي مديريت وزارت نفت در دوره گذشته بسيارند. عدم دستيابي به برنامه توليد نفت به عنوان وظيفه اصلي ، عدم شناخت فرهنگ سازماني نفت و عدم اعتماد به بدنه نفت، تمركز گرائي شديد در ستاد وزارت نفت و كاهش شديد اختيارات شركت هاي توليدي، فقدان كانالهاي ارتباطي با بدنه نفت و كاركنان و كارشناسان، عدم توجه لازم به اصول كارشناسي در انعقاد قراداد ها با شركتهاي خارجي، تحقير مكرر توانمنديهاي عظيم ملي صنعت نفت، عدم توجه لازم به كار كارشناسي و عمدتا تمركز تصميم گيري روي نظرات و تصميمات فردي، دور زدن و بعضا نابود كردن جايگاههاي تصميم گيري ، اعمال سياست هاي انقباضي در مديريت منابع انساني، كاهش انگيزش و نشاط در محيط هاي عملياتي. عدم اعتناء به مسائل ايمني و محيط زيست، مدرك محوري بجاي تخصص و تجربه گرائي، عدم اعتناء لازم به كارداني و مهارت در انتصاب مديران و عدم توانائي كار با مديران مستقل و قوي و رشد مديران مطيع از ايرادات مهم دوره مديريت گذشته وزارت نفت هستند.
مديريت توليد صيانتي نفت و گاز در شرايطي كه دشمنان كشور در تلاش براي صدمه زدن به اين صنعت راهبردي هستند بيش از پيش نيازمند فضاي صميميت، هماهنگي و اعتماد به كاركنان، مديران و متخصصان باتجربه وفرهيخته و بهره گيري از خرد جمعي كاركنان خدوم ، شريف و ايثارگري است كه در طول بيش از سه دهه انقلاب تربيت و رشد يافته و بعضاً جزء سرداران عرصه نفت گرديده اند ، همچنين تفويض اختيارات به شركتهاي توليدي و عملياتي، اتخاذ تصميمات مبتني بر كار كارشناسي، رعايت اصول حرفه اي با تفكر مهندسي و عملياتي ، ريسك پذيري ، پذيرش مسئوليت ، قدرت و سرعت تصميم گيري وايجاد انگيزش و تقويت همبستگي ضرورت دارند.
آقاي مهندس قاسمي داراي سابقه مديريت در سطح كلان است و طي سه دهه اخير در مسووليت‌ها و سنگرهاي متعدد مديريتي و اجرايي از خود كارنامه مثبت و قابل قبولي بر جاي گذاشته است. پيش بيني مي كنيم ايشان مي‌توانند برنامه هاي تحول آفريني مبتني بر انديشه هاي امام راحل (ره) و مقام معظم رهبري درصنعت نفت داشته باشند. چهار محور اصلي برنامه آقاي مهندس قاسمي تمركز جدي برروي توليدصيانتي نفت از ميادين، بهره‌برداري هر چه بيشتر از ميادين مشترك، جمع آوري گاز هاي همراه و افزايش سرمايه گذاري در صنعت نفت، نشانه احاطه ايشان بر گلوگاههاي نفت است. ايشان عملكرد موثري در حوزه مهندسي دفاع مقدس و بيش از دو دهه تلاش و كمك به توسعه و پيشرفت كشور در عرصه‌هاي مختلف صنعتي، عمراني و به طور مشخص در بخش انرژي داشته اند. آقاي مهندس قاسمي به دليل تجارب وسيع در مهمترين بخشهاي صنعت نفت با ساختار سازماني، مديران و چالش هاي وزارت نفت بخوبي آشنا هستند. لذا انتظار ميرود سرعت تكميل پروژه هاي نيمه تمام نفت، گاز و پتروشيمي افزايش يابد. ييش بيني ميشود با حضور وي در وزارت نفت، علاوه بر پر رنگ شدن حضور شركتهاي ايراني در توسعه پروژههاي نفتي ساير كشورها، رويكرد صدور خدمات فني و مهندسي با جديت بيشتري دنبال شود. داشتن رويكرد كرامت محور در خصوص منابع انساني و حفظ منابع انساني متخصص در نفت، اعتقاد به ساخت داخل و بومي سازي دانش هاي نوين و كاهش وابستگي به تكنولوژي خارجي و توجه جدي به پژوهش از جمله ديدگاههاي مثبت وزير پيشنهادي نفت است.
جمعي از كارشناسان مناطق نفتخيز جنوب در تداوم مسيري كه از سالها پيش در راستاي آرمانهاي والاي انقلاب اسلامي و رهنمود هاي حضرت امام و مقام معظم رهبري در پيش گرفته اند، ضمن اعلام حمايت از آقاي مهندس قاسمي بعنوان وزير نفت از كليه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي دعوت مي كنند با راي اعتماد يكپارچه به ايشان ضمن اعلام وحدت و هماهنگي قواي كشور در شرايط حساس كنوني، پشتيباني قدرتمند خود را از ايشان در مجامع بين المللي و حركت در مسير توسعه صنعت نفت نشان دهند. توفيق همه دلسوزان سرنوشت مردم شريف و كاركنان خدوم صنعت نفت را از درگاه خداوند متعال مسئلت داريم.»