خرید النگو تهمت ناروا؛ چاقوبازي نوجوانان را خونين كرد

متهم به قتل در دادگاه مدعي شد؛ وقتي مقتول قبول كرد به خانواده من تهمت ناروايي زده است، باهم درگير شديم كه او به قتل رسيد.به گزارش فارس، شامگاه 23 اسفند سال 88، مأموران پليس آگاهي شهرري، از طريق مركز فوريت‌هاي پليس از وقوع يك فقره درگيري شديد بين دو نوجوان باخبر شدند.بعد از اطلاع مأموران از انتقال مجروحان به بيمارستان، آنها به بيمارستان موردنظر مراجعه كردند و مطلع شدند كه يكي از مجروحان حادثه به نام مرتضي بر اثر اصابت ضربات چاقو به گردنش به قتل رسيده است.يك روز بعد از حادثه، متهم به قتل به نام ساسان شناسايي و دستگير شد و اعتراف كرد به خاطر نسبت‌ ناروايي كه مقتول به خانواده او داده بود، او را به قتل رسانده است.با اعترافات صريح متهم، قرار مجرميت وي از سوي دادسراي جنايي صادر و پرونده براي رسيدگي به دادگاه كيفري استان تهران ارسال شد. جلسه محاكمه صبح امروز در شعبه 113 و به رياست قاضي محمدسلطان همت‌يار برگزار شد. عطار، نماينده دادستان با اشاره به مدارك موجود در پرونده، بزه انتسابي به متهم را محرز خواند و خواستار مجازات وي شد. اولياي‌دم نيز خواسته خود را قصاص متهم عنوان كردند.در ادامه جلسه متهم در جايگاه قرار گرفت و با بيان اينكه اتهام قتل عمد را قبول دارد، گفت: از يكي از دوستانم شنيده بودم كه مرتضي نسبت ناروايي را به خانواده من داده بود. شب حادثه به همراه همان فرد پيش مرتضي رفتم تا مطمئن شوم او اين حرف را زده است يا خير. ابتدا منكر شد و بحث ما هم تمام شد.وي درباره چرايي درگيري دوباره به قاضي گفت: همان فردي كه از مرتضي نقل قول كرده بود دوباره به من گفت مرتضي دروغ مي‌گويد و اين حرف را زده است. دوباره پيش مرتضي رفتم كه به من گفت، اين حرف را زده‌ام. من هم عصباني شدم كه در جريان درگيري كوتاه ما، او يك ضربه چاقو به بازويم زد و من هم دو ضربه به گردن و كتفش زدم.بعد از اظهارات ساسان،‌ دو نفر از شاهدان حادثه در جايگاه قرار گرفته و هر دو اظهارات ساسان درباره اينكه مرتضي نسبت ناروايي به خانواده او داده است را تأييد كردند اما هر دو درباره اينكه چه كسي ضربه اول را زده است، ترديد داشتند.بعد از اظهارات ساسان در آخرين دفاع و ابراز ندامت، پشيماني و درخواست بخشش از خانواده مقتول، قاضي همت‌يار ختم جلسه را اعلام و صدور حكم را به بعد از مشورت با مستشاران دادگاه موكول كرد.