خرید النگو برگزاری نشست مجلس و دولت در ماه رمضان

اولين نشست مشترك قواي مقننه و مجريه در سال جاري در شب‌هاي ماه مبارك رمضان و به‌ضيافت افطار به‌ميزباني مجلس شوراي اسلامي برگزار مي‌شود.به گزارش فارس، براساس مباحث مطرح شده در جلسه هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي براي برگزاري نشست مشترك بين مجلس و دولت در راستاي نشست‌هايي كه به صورت فصلي بين اين دو قوه برگزار مي‌شود، تصميم گيري شده است تا اين نشست در دوره كاري بعد از هفته سركشي نمايندگان به حوزه‌هاي انتخابيه ‌برگزار ‌شود.بر اين اساس، اولين نشست مشترك قواي مقننه و مجريه در سال جاري به ميزباني مجلس شوراي اسلامي در شب‌هاي ماه مبارك رمضان به ضيافت افطار، با حضور رئيس‌جمهور و رئيس مجلس، نمايندگان مجلس و وزراي كابينه و ساير مسئولان دولتي بعد از آغاز جلسات علني پارلمان از 23 مردادماه برگزار مي‌شود.مجلس هفته آينده براي سركشي نمايندگان به حوزه‌هاي انتخابيه جلسه علني ندار‌د و جلسات علني مجلس از 22 مرداد تا 4 شهريورماه تشكيل مي‌شود كه نشست مشترك مجلس و دولت هم در همين فاصله، برگزار خواهد شد.تاريخ دقيق برگزاري اين جلسه مشترك، با هماهنگي دولت، تعيين مي‌شود.