خرید النگو اميد به بازگشت بينايي زني بعد از اسيدپاشي

درپي حادثه اسيد پاشي به مادر و دختر جواني كه 18 تير اتفاق افتاد، مادر 39 ساله براي بازيابي بينايي در بيمارستان فارابي تحت درمان قرار گرفت.به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت بهداشت، محمود جباروند، رئيس بيمارستان فارابي افزود: اين خانم از ناحيه صورت، سينه، شكم، دست ها و پاها دچار سوختگي شديد شده و متاسفانه بر اثر مواد شيمايي، بافت پلك‌ها ازبين رفته و قرنيه چشمش دچار آسيب ديدگي شديد شده بود.وي افزود: هفته پيش پس از مراجعه بيمار، درپي مشكلاتي كه براي بيهوشي داشت و براي آماده سازي انجام جراحي‌ها، تيمي متشكل از اساتيد برجسته بيمارستان فارابي به بيمارستان شهيد مطهري اعزام شدند و ضمن معاينه بيمار را تا بيمارستان فارابي همراهي كردند.جباروند ادامه داد: پيش از آماده‌سازي بيمار و درخواست چشم، عمل جراحي پيوند كراتونيل بال براي چشم راست و پيوند پرده آمنيوتيك براي چشم چپ انجام شد و تيم جراحي پلاستيك عمل جراحي اصلاح پلك‌هاي فوقاني و تحتاني بيمار را انجام دادند.وي با اشاره به وضعيت فعلي بيمار گفت: در حال حاضر پلك‌هاي بيمار براي فرصت ترميم سطوح كره چشم به همديگر سوچوره شدند و فقط قسمتي از پلك‌ها براي معاينه و ريختن قطره ها باز گذاشته شده كه در فرصت بعدي كه 2 ماه بعد انجام خواهد شد اعمال جراحي ديگري براي بازيابي بينايي بيمار انجام مي شود.رئيس بيمارستان فارابي يادآور شد: به خاطر سوختگي سطح بدن و عفونت سودوموناس، بيمار دوباره به بيمارستان شهيد مطهري اعزام شد و تيم بيمارستان فارابي مراقبت هاي چشمي را برعهده دارند.جباروند با اشاره به ميزان بينايي بيمار پس از جراحي گفت: چشم راست در صورت انجام اعمال جراحي مورد نياز بينايي خود را به دست مي آورد ولي چشم چپ به خاطر وسعت سوختگي شديد و كاهش فشار چشم بر اثر نفوذ مواد شيميايي ممكن است ديده خوبي پيدا نكند.رئيس بيمارستان فارابي با اعلام آمادگي اين بيمارستان در پذيرش بيماران سوختگي شيميايي خاطرنشان كرد: اورژانس بيمارستان فارابي پذيراي تمام بيماران اورژانس كشور خصوصاً بر اثر سوختگي شيميايي است و بهتر است همكاران در همان ابتدا، بيماران را به بيمارستان ارجاع دهند.وي افزود: بيمارستان فارابي با برخورداري از تيم قوي جراحي ترميمي سطوح چشم و با وجود نيروي انساني و تجهيزات مورد نياز، آمادگي كامل براي سرويس دهي به بيماران را دارد و اكثر بيماران سوختگي شيميايي در اين بيمارستان تحت اعمال جراحي قرار مي‌گيرند.جباروند، اين گونه اعمال جراحي را از نظر زماني بسيار طولاني خواند و گفت: اساتيد ما ساعتها وقت و انرژي براي درمان اين بيماران صرف مي‌كنند.